Medlemsinformation:

Som medlemmar i Galleri Abbekås Vänner får ni fortlöpande inbjudningar till kommande utställningar/arrangemang 
och 5 % rabatt på ett verk från varje utställning. Dessutom lottar vi ut tre konstverk per år bland våra medlemmar. 

Årets medlemavgift på 100 kr kan betalas via postgiro 40 06 03-7 eller direkt på Galleriet. Vid inbetalning via postgiro vänligen ange medlems nr. (för "gamla" medlemmar), namn, adress, telefonnummer samt mailadress. 

Det går givetvis också bra att skriva ett mail till Galleriet på: info@galleriabbekas.se

  Dragning i konstlotteriet