Akemi Takata  CV

Redan som 20-årig elev vid konsthögskolan i Tokyo skaffade sig Akemi ett motto för sitt måleri:
"Bilden måste vara stark."